ป้ายถ้วยรางวัล อลูมิเนียม ทองเหลือง กัดกรด

ป้ายถ้วยรางวัล อลูมิเนียม ทองเหลือง 
ป้ายถ้วยรางวัล กัดกรด อลูมิเนียม ทองเหลือง 
เเผ่นข้อความ เคลือบน้ำยาพิเศษ 
เเผ่นข้อความ กันน้ำอย่างดี
โทร 080-1234088